New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice,
nauczyciele i wszyscy pracownicy
PSM I st. im. Z. Noskowskiego
w Krzeszowicach

Pierwszy akord wybieramy sami, reszta jest jedynie konsekwencją” – Witold Gombrowicz

Właśnie nadszedł, wyczekiwany przez całą społeczność szkolną, radosny czas wakacji. Przed nami długie dni, które czekają na wypełnienie ciekawymi pomysłami, aby te nadchodzące wakacje były wyjątkowe, dały upragniony wypoczynek i zregenerowały siły po jakże trudnym roku. Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie, solidną pracę, mimo utrudnień wynikających z wprowadzenia zdalnego nauczania. Dziękuję rodzicom za nieocenioną pomoc, bo to właśnie Państwo poświęcali dodatkowy czas na pomoc w nauce swoim pociechom. Dziękuję również nauczycielom i pracownikom szkoły za wdrożenie odpowiednich narzędzi, by prowadzone w naszej szkole zdalne kształcenie było na dobrym poziomie.

Drodzy uczniowie, życzę Wam i całej społeczności szkolnej przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Bo bezpieczeństwo to właśnie ten pierwszy najważniejszy akord, który sprawi, że wypoczęci, uśmiechnięci i pełni sił wrócicie we wrześniu, by kontynuować tworzenie naszej „szkolnej symfonii”.

Jerzy Suruło
Dyrektor

.

Drodzy rodzice,
wpłaty na fundusz muzyczny i komitet rodzicielski
prosimy dokonywać na konto nr

54 1540 1115 2001 6080 2646 0001

 

kontakt telefoniczny do szkoły
pod nr 502188011 w godz. 11:00 -17:00

05.06.2020 Rozporządzenie MEN

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r,
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Został wydłużony okres nauki na odległość do dnia 28 czerwca 2020r.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

REKRUTACJA
Drodzy rodzice!

wyniki rekrutacji są dostępne
i ogłoszone na platformie Microsoft Teams

Drodzy rodzice!

Platforma Microsoft Teams
jest dostępna dla uczniów i rodziców.
W przypadku problemów z logowaniem
należy kontaktować się z nauczycielem
przedmiotu głównego (instrumentu).

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi podejmowania działań mających na celu
minimalizowanie ryzyka zakażenia, realizując zalecenia Centrum Edukacji Artystycznej,
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej informuje,
że zostają zawieszone wszelkie szkolne wydarzenia artystyczne
(koncerty, konkursy, przesłuchania, audycje, warsztaty): m. in. Koncert Muzyki Kameralnej,
V Małopolski Konkurs Zespołów Gitarowych, Koncert dla szkół,
Ogólnopolski Test z Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych,
Warsztaty Gitarowe, Klinika Fletu – do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Obraz może zawierać: tekst