New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

Przypominamy, że świąteczny dzień 11 listopada (środa) jest dniem wolnym.

 

Do 29 listopada 2020 r. został przedłużony okres nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w PSM I st. w Krzeszowicach.

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870  wprowadzam od dnia 26 października 2020 r. w PSM I st. w Krzeszowicach  nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Wszystkie zajęcia,  grupowe i indywidualnie, będą realizowane na platformie Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji.

Zajęcia grupowe 45 minutowe zostają skrócone do 30 min.

Jerzy Suruło

 

 

 

Drodzy rodzice,
wpłaty na fundusz muzyczny i komitet rodzicielski
prosimy dokonywać na konto nr

54 1540 1115 2001 6080 2646 0001

kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły
pod nr 502188011 w godz. 13:00 – 18:00