New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

Decyzją Rady Pedagogicznej z 18.01.2021
wszystkie zajęcia odbywać się będą
na dotychczasowych zasadach
do odwołania

 

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870  wprowadzam od dnia 26 października 2020 r. w PSM I st. w Krzeszowicach  nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Wszystkie zajęcia,  grupowe i indywidualnie, będą realizowane na platformie Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji.

Zajęcia grupowe 45 minutowe zostają skrócone do 30 min.

Jerzy Suruło

 

 

 

Drodzy rodzice,
wpłaty na fundusz muzyczny i komitet rodzicielski
prosimy dokonywać na konto nr

54 1540 1115 2001 6080 2646 0001

kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły
pod nr 502188011 w godz. 13:00 – 18:00