New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO – pobierz

1.ORGANIZATOR KONKURSU Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

2. CELE KONKURSU: 

– spędzenie w sposób aktywny wolnego czasu

– dzielenie się wiedzą na gruncie międzypokoleniowym

–  promowanie takich wartości jak otwartość, tolerancja oraz szacunek do drugiego człowieka

– wzajemne uczenie się od siebie i wymiana doświadczeń

– nawiązywanie bliższej relacji z ludźmi późnej dorosłości

3. TEMATYKA KONKURSU: zadanie konkursowe polega na pomysłowym spędzeniu czasu z własnymi dziadkami

Kategoria I sfotografowaniu tych miłych chwil i wysłaniu materiałów do szkoły,

Kategoria II napisaniu eseju na temat ……………. i wysłaniu materiałów do szkoły

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły.

2. Prace konkursowe w formie zdjęć lub plików pdf proszę wysyłać na maila szkoły biuro@psm-krzeszowice.pl do 15.01.2021 roku.

 5.OCENA I NAGRODY: 

1. Komisja konkursowa oceni : 

pomysłowość

zgodność z tematem konkursu 

2. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i facebooku szkoły

3. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. 

5. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy PSM I st. w Krzeszowicach

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność Organizatora. 

2. Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.