New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

!!! ODBIÓR ŚWIADECTW !!!

Drodzy Rodzice i uczniowie klasy VI cyklu 6 letniego i IV cyklu 4 letniego
odbiór świadectw odbędzie się 25 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza ul. Długa 22 w Krzeszowicach.
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie w wyznaczonych
godzinach i stosowanie się do zaleceń:
➔ obowiązuje wejście drzwiami głównymi
➔ na drzwiach wejściowych będzie wywieszona informacja, do której klasy należy się
skierować
➔ w szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
➔ zalecamy posiadanie własnego długopisu
➔ obowiązuje zachowanie 1,5 m odległości


11.00 Bąk Zuzanna
11.03 Chrząścik Marta
11.06 Drzewniak Róża
11.09 Gertner Jan
11.12 Gregorczyk Oliwia
11.15 Guzik Łucja
11.18 Kopczyk Hanna
11.21 Kuczara Ewa
11.24 Łazowy Wioletta
11.27 Migacz Maria
11.30 Niemiec Krzysztof
11.33 Ołdak Patryk
12.36 Podgórni Natalia
12.39 Pyrdek Otylia
12.42 Sańka Wiktoria
12.45 Surowiec Dominik
12.48 Tekieli Karolina
12.51 Walat Zuzanna
12.54 Wrona Hanna
12.15 Cieślik Konrad
12.18 Góralczyk Martyna
12.21 Łukasiewicz Matylda
12.24 Mroczek Szymon
12.27 Mytych Gabriela
12.30 Seweryn Anna
12.33 Zdziech Jan


Uczniów klas I-V cyklu 6-letniego oraz I-III cyklu 4-letniego prosimy o odbiór świadectw we
wrześniu lub skontaktowanie się z nauczycielem instrumentu w celu wcześniejszego odbioru.


UWAGA REKRUTACJA!

Drodzy rodzice!

wyniki rekrutacji są dostępne
i ogłoszone na platformie Microsoft Teams

 

05.06.2020 Rozporządzenie MEN

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r,
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Został wydłużony okres nauki na odległość do dnia 28 czerwca 2020r.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)


Widzimy się na platformie Microsoft Teams.
Drodzy rodzice,
wpłaty na fundusz muzyczny i komitet rodzicielski
prosimy dokonywać na konto nr

 

54 1540 1115 2001 6080 2646 0001

 

kontakt telefoniczny ze szkołą
pod nr 502188011 w godz. 11:00-17:00

Drodzy rodzice!

W przypadku problemów z logowaniem
należy kontaktować się z nauczycielem
przedmiotu głównego (instrumentu).

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi podejmowania działań mających na celu
minimalizowanie ryzyka zakażenia, realizując zalecenia Centrum Edukacji Artystycznej,
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej informuje,
że zostają zawieszone wszelkie szkolne wydarzenia artystyczne
(koncerty, konkursy, przesłuchania, audycje, warsztaty): m. in. Koncert Muzyki Kameralnej,
V Małopolski Konkurs Zespołów Gitarowych, Koncert dla szkół,
Ogólnopolski Test z Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych,
Warsztaty Gitarowe, Klinika Fletu – do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Obraz może zawierać: tekst