New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

UWAGA!

05.06.2020 Rozporządzenie MEN

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r,
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Został wydłużony okres nauki na odległość do dnia 28 czerwca 2020r.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)


Widzimy się na platformie Microsoft Teams.
Drodzy rodzice,
wpłaty na fundusz muzyczny i komitet rodzicielski
prosimy dokonywać na konto nr

 

54 1540 1115 2001 6080 2646 0001

 

kontakt telefoniczny ze szkołą
pod nr 502188011 w godz. 11:00-17:00

Drodzy rodzice!

Platforma Microsoft Teams
jest dostępna dla uczniów.
Informacja została rozesłana mailowo.


Proszę również kontaktować się
z nauczycielem instrumentu swoich dzieci,
w celu uzyskania loginu i hasła
do dziennika elektronicznego MobiReg.
W przypadku problemów z logowaniem
należy kontaktować się również z nauczycielem
przedmiotu głównego (instrumentu).

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi podejmowania działań mających na celu
minimalizowanie ryzyka zakażenia, realizując zalecenia Centrum Edukacji Artystycznej,
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej informuje,
że zostają zawieszone wszelkie szkolne wydarzenia artystyczne
(koncerty, konkursy, przesłuchania, audycje, warsztaty): m. in. Koncert Muzyki Kameralnej,
V Małopolski Konkurs Zespołów Gitarowych, Koncert dla szkół,
Ogólnopolski Test z Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych,
Warsztaty Gitarowe, Klinika Fletu – do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Obraz może zawierać: tekst