New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

XI Konkurs Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „RIFF” 2021 edycja online 

Lista laureatów 

Grupa I 

I Nagroda 

Kędzierski Michał 24p 

 

II Nagroda  

Kozak Oliwia 22,75p 

 Levkovsky Pavel 22,25p 

 

III Nagroda 

Palus Aleksander 21,12p 

Kołtun Cyprian 20,60p 

Kot Justyna 20,25p 

Grela Kuba 20,12p 

 

Wyróżnienie 

Szymura Maria 19,75p 

Kołtun Judyta 19,66p 

Lasoń Wiktor 19,25p 

 

Grupa II 

 I Nagroda 

Jonathan Ryś Peien 24p 

 

II Nagroda 

Czech Odo 23p 

Bukowski Igor 23p 

 

III Nagroda 

 Kurdziel Adrianna 21,37p 

Gala Filip 21,33p 

Pyrka Emilian 20,75p 

 

Wyróżnienie 

Jasiurka Malwina 19,37p 

Kliś Szymon 19p 

Regulamin XI Konkursu Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „RIFF” (edycja online)

§1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.
2. Celem konkursu jest:
– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
– stwarzanie osobom grającym na instrumentach muzycznych możliwości – szerszej prezentacji,
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
– pobudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia artystycznego
– możliwość zapoznania i zmierzenia się z repertuarem muzyki rozrywkowej
– możliwość uczestniczenia w Konkursie podczas pandemii Covid – 19
– angażowanie uczniów i nauczycieli w proces zdalnego nauczania
– weryfikacja efektów zdalnego nauczania

§2. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI cyklu sześcioletniego, klas I-IV cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krzeszowicach
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w dwóch kategoriach:
I – Soliści grupa A
– uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego, kl. I-II cyklu czteroletniego
II – Soliści grupa B
– uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, kl. III-VI cyklu czteroletniego
4. Uczestnicy Konkursu prezentują dwa dowolne utwory zgodne z tematyką konkursu.
5. Jury dopuszcza możliwość wykonania utworu z nut.

§ 3. Terminarz konkursu

1. Termin składania programu konkursowego (zgłoszenia) upływa 29 kwietnia 2021r. Decyduje data wpływu na platformie Microsoft Teams.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 maja 2021 r platformie Microsoft Teams
3. Utwór konkursowy powinien zostać utrwalony w sposób określony w §4 pkt niniejszego regulaminu

§4. Przepisy dotyczące prac

1. Nagranie audio-wideo powinno być wykonane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika.
Uczestnik ma obowiązek przedstawić się na początku nagrania – Imię, nazwisko, klasa i cykl kształcenia.
2. Utwory mają być przesłane w jednym pliku MP4 bez montażu. Nie dopuszcza się nagrań poddanych jakimkolwiek modyfikacjom.
3. Do przesłania pliku można użyć serwera We Transfer (www.wetransfer.com) generujemy link i wysyłamy na Microsoft Teams do p. Tomislava Susića
(Jak wysłać komuś duży plik (do 2GB)? (WeTransfer) – Bing video)

§5. Ocena i wybór laureatów

1. Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców.
2. Jury oceniać będzie prezentacje w skali 1-25 pkt, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do przyznania miejsc ex aequo.
3. Ocenie Jury podlegać będą walory artystyczne, a w szczególności: oryginalność, kreatywność, ciekawa interpretacja, oryginalna aranżacja, estetyka wykonania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zgodnie z §3 pkt 3 regulaminu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

§6 Nagrody

W konkursie przewiduje się nagrody w postaci nagród rzeczowych oraz dyplomów.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.