New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

Regulamin konkursu RIFF 2021 – do pobrania tutaj

XI Konkurs Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „RIFF” 2021 edycja online 

 

Lista laureatów:

Grupa I 

I Nagroda: Kędzierski Michał 24p 

II Nagroda:  Kozak Oliwia 22,75p, Levkovsky Pavel 22,25p 

III Nagroda: Palus Aleksander 21,12p, Kołtun Cyprian 20,60p, Kot Justyna 20,25p, Grela Kuba 20,12p 

Wyróżnienie: Szymura Maria 19,75p, Kołtun Judyta 19,66p, Lasoń Wiktor 19,25p 

 

Grupa II 

I Nagroda: Jonathan Ryś Peien 24p 

II Nagroda: Czech Odo 23p, Bukowski Igor 23p 

III Nagroda: Kurdziel Adrianna 21,37p, Gala Filip 21,33p, Pyrka Emilian 20,75p 

Wyróżnienie: Jasiurka Malwina 19,37p, Kliś Szymon 19p


Regulamin XI Konkursu Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „RIFF” (edycja online)

 

§1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.
2. Celem konkursu jest:
– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
– stwarzanie osobom grającym na instrumentach muzycznych możliwości – szerszej prezentacji,
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
– pobudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia artystycznego
– możliwość zapoznania i zmierzenia się z repertuarem muzyki rozrywkowej
– możliwość uczestniczenia w Konkursie podczas pandemii Covid – 19
– angażowanie uczniów i nauczycieli w proces zdalnego nauczania
– weryfikacja efektów zdalnego nauczania

§2. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI cyklu sześcioletniego, klas I-IV cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krzeszowicach
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w dwóch kategoriach:
I – Soliści grupa A
– uczniowie kl. I-III cyklu sześcioletniego, kl. I-II cyklu czteroletniego
II – Soliści grupa B
– uczniowie kl. IV-VI cyklu sześcioletniego, kl. III-VI cyklu czteroletniego
4. Uczestnicy Konkursu prezentują dwa dowolne utwory zgodne z tematyką konkursu.
5. Jury dopuszcza możliwość wykonania utworu z nut.

§ 3. Terminarz konkursu

1. Termin składania programu konkursowego (zgłoszenia) upływa 29 kwietnia 2021r. Decyduje data wpływu na platformie Microsoft Teams.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 maja 2021 r platformie Microsoft Teams
3. Utwór konkursowy powinien zostać utrwalony w sposób określony w §4 pkt niniejszego regulaminu

§4. Przepisy dotyczące prac

1. Nagranie audio-wideo powinno być wykonane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika.
Uczestnik ma obowiązek przedstawić się na początku nagrania – Imię, nazwisko, klasa i cykl kształcenia.
2. Utwory mają być przesłane w jednym pliku MP4 bez montażu. Nie dopuszcza się nagrań poddanych jakimkolwiek modyfikacjom.
3. Do przesłania pliku można użyć serwera We Transfer (www.wetransfer.com) generujemy link i wysyłamy na Microsoft Teams do p. Tomislava Susića
(Jak wysłać komuś duży plik (do 2GB)? (WeTransfer) – Bing video)

§5. Ocena i wybór laureatów

1. Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców.
2. Jury oceniać będzie prezentacje w skali 1-25 pkt, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do przyznania miejsc ex aequo.
3. Ocenie Jury podlegać będą walory artystyczne, a w szczególności: oryginalność, kreatywność, ciekawa interpretacja, oryginalna aranżacja, estetyka wykonania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zgodnie z §3 pkt 3 regulaminu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

§6 Nagrody

W konkursie przewiduje się nagrody w postaci nagród rzeczowych oraz dyplomów.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]