New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

 

 

 

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce,
który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W marcu 2020 roku, rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W końcu października 2020 projekt został zakończony.

MKiDN     

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA          

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/