New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

.

KONKURS JEST ODWOŁANY

 

Komplet dokumentów do pobrania w pliku zip.

 1. Organizatorem V Małopolskiego Konkursu Zespołów Gitarowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Pokochajmy Muzykę w Krzeszowicach.
 2. Celem konkursu jest przedstawienie osiągnięć uczniów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami a także propagowanie muzykowania zespołowego oraz poszerzenie znajomości literatury gitarowej.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół publicznych I stopnia oraz szkół niepublicznych realizujących program publicznych szkół muzycznych I stopnia.
 4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 26 marca 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach przy ul. Ogrodowej 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurs zostanie przedłużony do 27 marca 2020 r.Informujemy, że w związku z termomodernizacją w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krzeszowicach, przesłuchania mogą odbyć się w innym budynku. Adres przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły.
 5. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego.
 6. W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone wyłącznie z gitar (od duetu do nonetu).
 7. Zespoły mogą składać się zarówno z uczniów cyklu sześcioletniego jak i cyklu czteroletniego.
 8. Zespoły uczestniczące w konkursie wykonują program dowolny o zróżnicowanym charakterze. Mile widziany utwór z gatunku muzyki rozrywkowej lub popularnej.Czas występu – do 10 minut.
 9. Zespoły prezentują program z nut.
 10. Występy uczniów oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 11. Jury ocenia poziom gry zespołów w skali 1 – 25 punktów. Nagrodzone zostaną zespoły, które otrzymają co najmniej 21 punktów. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa a laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami.
 12. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex aequo.
 13. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 14. Zgłoszenia uczestników wraz z kopią opłaty wpisowej należy przesyłać na załączonym formularzu (wypełnionym komputerowo) listownie lub pocztą elektroniczną do dnia 17 marca 2020 r. na adres :Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego 32-065 Krzeszowice ul. Ogrodowa 7e-mail szkoły: biuro@psm-krzeszowice.pl
 15. Wpisowe w kwocie 80 zł od zespołu prosimy przesłać na konto Stowarzyszenia Pokochajmy Muzykę w Krzeszowicach – nr 05 1540 1115 2014 1243 1865 0001 (w Banku Ochrony Środowiska) – z dopiskiem „Konkurs Zespołów Gitarowych”. W razie rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony do dnia 21.03.2020r. na stronie internetowej szkoły: psm-krzeszowice.pl
 17. Koszt przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów promocyjnych, archiwalnych i medialnych.
 19. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres organizatora:

PSM I st. Krzeszowice, ul. Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice,

lub telefonicznie pod numerem 504095173 oraz e-mail komimar@poczta.onet.pl

Komplet dokumentów do pobrania w pliku zip.