New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

Dokumenty do pobrania: 1. Regulamin  2. Karta zgłoszenia  3. Oświadczenie nauczyciela  4. Oświadczenie rodzica

REGULAMIN

1. Organizatorem V Małopolskiego Konkursu Zespołów Gitarowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Pokochajmy Muzykę w Krzeszowicach.

2. Celem konkursu jest przedstawienie osiągnięć uczniów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami a także propagowanie muzykowania zespołowego oraz poszerzenie znajomości literatury gitarowej.

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół publicznych I stopnia oraz szkół niepublicznych realizujących program publicznych szkół muzycznych I stopnia.

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 28.04.2022 r. w Państwowej Szkole  Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach przy ul. Ogrodowej 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurs zostanie przedłużony do 29.04.2022 r.

5. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego.

6. W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone wyłącznie z gitar (od duetu do nonetu).

7. Zespoły mogą składać się zarówno z uczniów cyklu sześcioletniego jak i cyklu czteroletniego.

8. Zespoły uczestniczące w konkursie wykonują program dowolny o zróżnicowanym charakterze. Mile widziany utwór z gatunku muzyki rozrywkowej lub popularnej. Czas występu – do 10 minut.

9. Zespoły prezentują program z nut.

10. Występy uczniów oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

11. Jury ocenia poziom gry zespołów w skali 1 – 25 punktów. Nagrodzone zostaną zespoły, które otrzymają co najmniej 21 punktów. Przewiduje się również przyznanie wyróżnień. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa a laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami.

12. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex aequo.

13. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

14. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać na załączonym formularzu (wypełnionym komputerowo) listownie, lub pocztą elektroniczną do dnia 19.04.2022 r. na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego 32-065 Krzeszowice ul. Ogrodowa 7 e-mail szkoły: psm1st_krzeszowice@poczta.onet.pl

15. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony do dnia 22.04.2022 r. na stronie internetowej szkoły: www. psm-krzeszowice.pl

16. Koszt przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.

17. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania konkursu ze stacjonarnego na online. Wówczas do zgłoszenia uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć nagranie zamieszczone na dysku gogle. Kartę zgłoszenia, klauzulę RODO oraz link, należy przesłać na adres e-maila Szkoły Muzycznej. Status nagrania niepubliczny.

18. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres organizatora – (adres szkoły) lub telefonicznie pod numerem 504095173 oraz e-mail komimar@poczta.onet.pl